Hình ảnh mới Ts & Cs

Là khách hàng của iSell Nutrition hoặc thành viên của New Image thuộc iSell Nutrition, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây của nhà sản xuất. Vi phạm bất kỳ quy tắc nào có thể dẫn đến chấm dứt tư cách thành viên.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm cá nhân.

Tất cả các Thành viên đồng ý KHÔNG

  1. Bán hoặc cung cấp Sản phẩm cho những người không phải là Thành viên có ý định bán lại.
  2. Bán hoặc cố gắng bán Sản phẩm thông qua bất kỳ cửa hàng bán lẻ, thị trường, trang web giao dịch trực tuyến, trang web đấu giá hoặc thị trường thương mại nào, hoặc các trang web khác. Sản phẩm có thể được bán thông qua các cơ sở của Nhà thuốc, Chuyên gia Y tế hoặc Chuyên gia Dinh dưỡng miễn là họ có phòng tư vấn. Các sản phẩm vật chất không được phép trưng bày ở nơi công cộng. Họ có thể giới thiệu sản phẩm nhưng phục vụ khách hàng từ kho hàng không trưng bày.
  3. Đề xuất một cách rõ ràng hoặc ngụ ý rằng Sản phẩm có bất kỳ điểm tương đồng nào với bất kỳ hàng hóa nào khác do Nhà sản xuất khác sản xuất.
  4. Sử dụng tổ chức của họ bao gồm (nhưng không giới hạn ở) Tuyến trên, Tuyến dưới và cơ sở khách hàng của họ để bán hoặc xúc tiến việc bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác không phải của New Image™.
  5. Bất kỳ đơn đặt hàng nào được gửi trực tiếp cho khách hàng của bạn (giao hàng tận nơi) không được vượt quá sáu (6) đơn vị của cùng một sản phẩm (giống hệt nhau) mỗi tháng. Các sản phẩm dropship chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không thể bán lại.
  6. Không mua Sản phẩm hoặc dịch vụ với số lượng không hợp lý chỉ nhằm mục đích đủ điều kiện thăng tiến trong Kế hoạch trả thưởng của Công ty và việc không tuân thủ chính sách này trong đào tạo cũng như xây dựng doanh nghiệp có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận.
  7. Khi đặt một đơn đặt hàng Sản phẩm mới, Thành viên xác nhận rằng, trong số tất cả các Sản phẩm đã cung cấp cho Thành viên trước đó, bảy mươi phần trăm (70%) các Sản phẩm đó đã được cung cấp lại hoặc được khách hàng tiếp nhận để tiêu dùng.
  8. Ở một số quốc gia, việc nắm giữ hàng tồn kho bị cấm. Số lượng thương mại không thể được vận chuyển ra ngoài quốc gia mua hàng vì các sản phẩm có thể không tuân thủ các quy định của nước ngoài về nhãn mác, công thức, v.v.
    KHÔNG vận chuyển số lượng thương mại đến bất kỳ quốc gia nào mà New Image đang hoạt động, đặc biệt là Việt Nam.